ไอคอนเครื่องคิดเลข

Calculator icon

ศิลปิน: Fast Icon Design (Available for custom work)
ชุดไอคอน: Dashboard (12 icons)
อนุญาต: Linkware (Backlink to http://www.fasticon.com required)
ใช้งานเชิงพาณิชย์: ที่ได้รับอนุญาต (Payment required -> Visit artist website for details).

ดาวน์โหลด PNG ดาวน์โหลด ICO

ดาวน์โหลดขนาดอื่น ๆ ของไอคอนนี้:

128×128 48×48 32×32 16×16

ไอคอนนาฬิกา
ที่อยู่ไอคอนหนังสือ