ไอคอน vCard

vcard icon

ศิลปิน: FamFamFam
ชุดไอคอน: Silk (1000 icons)
อนุญาต: CC Attribution 4.0
ใช้งานเชิงพาณิชย์: ที่ได้รับอนุญาต

ดาวน์โหลด PNG

ดาวน์โหลดขนาดอื่น ๆ ของไอคอนนี้:

16×16

vCard ไอคอนเพิ่ม
เหมาะกับผู้ใช้ไอคอน