โฟลเดอร์ไอคอนสีเขียวเปิด

Folder Open Green icon

ศิลปิน: Hopstarter (Available for custom work)
ชุดไอคอน: Scrap (84 icons)
อนุญาต: CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 4.0
ใช้งานเชิงพาณิชย์: ที่ได้รับอนุญาต (Author Arrangement required -> Visit artist website for details).

ดาวน์โหลด PNG ดาวน์โหลด ICO

ดาวน์โหลดขนาดอื่น ๆ ของไอคอนนี้:

128×128 48×48 32×32 16×16

ไอคอนโฟลเดอร์สีฟ้าเปิด
เปิดโฟลเดอร์ไอคอนสีน้ำตาล