ไอคอน 3 มิติ

3d icon

ศิลปิน: Iconica Custom Icons
ชุดไอคอน: Slate (25 icons)
อนุญาต: ฟรี for personal desktop use only.
ใช้งานเชิงพาณิชย์: ไม่อนุญาตให้

ดาวน์โหลด PNG ดาวน์โหลด ICO

ดาวน์โหลดขนาดอื่น ๆ ของไอคอนนี้:

128×128 48×48 32×32 16×16

ไอคอนซีดี
ไอคอนข้อความ