สแกน 3 มิติไอคอน

3D scanning icon

ศิลปิน: Aha-Soft (Available for custom work)
ชุดไอคอน: Free 3D Printer (12 icons)
อนุญาต: CC Attribution 4.0
ใช้งานเชิงพาณิชย์: ที่ได้รับอนุญาต (Backlink to http://www.aha-soft.com required)

ดาวน์โหลด PNG ดาวน์โหลด ICO ดาวน์โหลด ICNS

ดาวน์โหลดขนาดอื่น ๆ ของไอคอนนี้:

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 16×16

ไอคอนรูปแบบ
ไอคอน 3D สแกนเนอร์